Home Diễn đàn VF 8 Bản đồ trên app và trên xe

 • Bản đồ trên app và trên xe

  0 VF Points
  Thành viên
  19/11/2023 lúc 23:05
  Không hiểu do dữ liệu bản đồ hay do app mà tính năng bản đồ và quản lý hành trình trên app khá tệ:
  1. Tính năng quản lý hành trình không xác định được địa điểm đã đến hoặc hiện thông tin địa điểm với sai số khá lớn (ảnh đính kèm)
  2. Chọn chỉ đường trên app rồi chia sẻ lên xe nhưng xe không nhận (không hiện trên màn hình xe VF8)
  1

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong