Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Bảo dưỡng xe!!!!

 • Bảo dưỡng xe!!!!

  75 VF Points
  Thành viên
  16/10/2022 lúc 10:15

  Trong sổ bảo hành có ghi các mốc bảo dưỡng xe..e có thâc mắc là nếu mà e đi vượt quá tầm 1,200km so với mốc bảo dưỡng

  Khi mình đi làm bảo dưỡng liệu có được free không ạ hay có khó khăn gì ạ !

  2
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong