Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Bao giờ VF e34 mới có Apple Carplay???

 • Bao giờ VF e34 mới có Apple Carplay???

  0 VF Points
  Thành viên
  04/03/2024 lúc 22:53
  Ae VF e34 có thông tin gì về bản cập nhận có Apple Carplay chưa ạ? Từ giờ đến hết đời xe liệu được cập nhật Apple Carplay không?
  4

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Phúc Ngô Tuấn

  10 VF Points
  Thành viên
  04/03/2024 lúc 23:34

  em vẫn dùng android auto. carplay thì xác định là con ghẻ rồi

 • Hưng Dương Việt

  10 VF Points
  Thành viên
  05/03/2024 lúc 14:44

  apple carplay chắc không có đâu

 • Mơ Trương

  5 VF Points
  Thành viên
  05/03/2024 lúc 18:49

  fadil còn có ap carplay. e34 mang tiếng xe hạng C mà k có thì dân cười cho.

 • Vũ Đào Ngọc

  0 VF Points
  Khách Danh dự
  05/03/2024 lúc 19:03

  sao không nút ha ha vậy ta

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong