Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Cài phần mềm mới

 • Cài phần mềm mới

  25 VF Points
  Thành viên
  18/01/2024 lúc 11:09

  Cài phần mềm mới âm thanh nghe hay hơn. Tuy nhiên, cam 360 vẫn chậm

  1

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Tiến Dũng Nguyễn

  0 VF Points
  Thành viên
  18/01/2024 lúc 11:21

  cam 360 vẫn còn kém
  âm thanh ver mới nghe hay hơn trước đó thật

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong