Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe CẢI THIỆN TÍNH NĂNG RỬA XE

 • CẢI THIỆN TÍNH NĂNG RỬA XE

  50 VF Points
  Thành viên
  12/09/2023 lúc 10:56

  Xe mình khi đi rửa đặt chế độ RỬA XE. họ cứ mở ra, mở vào là ý rằng xe bị treo. Nên khi rửa xong toàn phải tháo cọc. Hoặc để chế độ cắm trại/ cho xe ở trạng thái hoạt động( cắm chốt dây an toàn) thì mới k bị treo

  Vậy đề nghị VF khắc phục chế độ này cho phù hợp với điều kiện Việt Nam

  1
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong