Home Diễn đàn Lux & Fadil Cảm nhận fadil sau 100.000km

 • Cảm nhận fadil sau 100.000km

  25 VF Points
  Thành viên
  04/06/2024 lúc 21:57
  cho đến mốc này xe đi vẫn đầm. chắc
  anh em ai đi đến mốc này chưa?
  25
  39

  Bình luận

Trang 1 của 4
Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Nam Trung Nguyễn

  25 VF Points
  Thành viên
  05/06/2024 lúc 05:59

  Tuyệt vời

 • xuân tĩnh phùng

  0 VF Points
  Thành viên
  05/06/2024 lúc 11:31

  căng

 • xuân tĩnh phùng

  0 VF Points
  Thành viên
  05/06/2024 lúc 11:31

  em mới 50k

 • Quế Nguyễn Văn

  25 VF Points
  Thành viên
  05/06/2024 lúc 12:31

  2020 3 vạn rồi mà mùi thơm nội thất nó hết rồi. xe chưa sửa chữa gì, hì

  • Hoàng Đức Thắng

   0 VF Points
   Thành viên
   06/06/2024 lúc 13:17

   cùng đời với em, bác chạy ít vậy

 • Tuân Phạm

  25 VF Points
  Thành viên
  05/06/2024 lúc 15:02

  mình mới 4 vạn

 • Xuân Tùng Đặng

  0 VF Points
  Thành viên
  05/06/2024 lúc 15:29

  8 vạn mới bị lỗi nhỏ là lẫy ghế sau không trơn và code 16. Còn lại chạy vẫn đầm và ngon

 • Đạt Khuất Đình

  0 VF Points
  Thành viên
  05/06/2024 lúc 16:27

  2022. Ngon bổ rẻ

 • Phú Nguyễn

  0 VF Points
  Thành viên
  05/06/2024 lúc 16:43

  tôi đi 83000 mà thấy xe rất ổn đi vẫn đầm chắc chắn

 • Ngọc Sơn Hà

  25 VF Points
  Thành viên
  05/06/2024 lúc 19:26

  có người đi 28 vạn rồi Bác ơi. vẫn chắc lắm

 • Tiến Linh Đỗ

  25 VF Points
  Thành viên
  06/06/2024 lúc 00:13

  Tuyệt vời

Trang 1 của 4
Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong