Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Cần mua bộ sạc theo xe vfe34

 • Cần mua bộ sạc theo xe vfe34

  560 VF Points
  VVIP
  13/10/2022 lúc 08:52

  Nhiều bạn đã trang bị bộ sạc nhanh, nếu thấy dư bộ sạc theo xe, mình cần mua để 1 bộ đem theo, 1 bộ cố định ở nhà.

  1
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong