Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Cập nhật phần mềm.

 • Cập nhật phần mềm.

  25 VF Points
  Thành viên
  21/09/2023 lúc 08:45

  Mình có một thắc mắc là sau mỗi lần cập nhật phần mềm các version không theo thứ tự mà hiển thị tùm lum hết, Xe e34 của mình lần đầu hiển thị 1.0.0, sau cập nhật lần 1 lên 5.2 bây giừo cập nhật lần nữa thì lại là 0.0.1, không hiểu được. Mà khi nào thi Vin cho mình tự cập nhật phần mềm ở nhà cho tiện nhỉ?

  2
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong