Home Diễn đàn World Cup 2022 Cầu thủ nào sẽ ghi bàn trước trân qarta và ecuador

 • Cầu thủ nào sẽ ghi bàn trước trân qarta và ecuador

  0 VF Points
  Thành viên
  20/11/2022 lúc 23:08

  Theo các bạn trân khai mạt cầu thủ nào sẽ ghi bàn trước

  minh dự đoán :Enner Valencia

  27
  1

  Bình luận

Diễn đàn ‘World Cup 2022’ không còn cho phép tạo thảo luận và trả lời.

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Đình Linh Nguyễn

  0 VF Points
  Thành viên
  20/11/2022 lúc 23:22

  Hay k ae. Đã đoán đúng

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong