Home Diễn đàn VF 5 Chạy xe Vf5 từ Hương Sơn Hà Tĩnh ra Cát Hải Hải Phòng

Gán nhãn: 

 • Chạy xe Vf5 từ Hương Sơn Hà Tĩnh ra Cát Hải Hải Phòng

  0 VF Points
  Thành viên
  23/06/2024 lúc 17:47

  Hi mọi người.

  Sắp tới mình lấy xe Vf5 và sẽ chạy xe từ Hương Sơn Hà Tĩnh ra Cát Hải Hải Phòng

  Anh em nào chia sẻ ít kinh nghiệm chạy với. Xạc chỗ nào. Đi chú ý gì. Mình mua xe lần đầu và đi lần đầu 😄.

  Cảm ơn anh em.

  1

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Mai Nguyễn

  50 VF Points
  Thành viên
  23/06/2024 lúc 20:33

  Chạy về nơi sản xuất ah 😁

  Sạc dọc đường ở các cây xăng, trạm dừng nghỉ cao tốc.

  Chạy 150-200km nghỉ sạc, xe nghỉ, người nghỉ.

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong