Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Chi phí bảo dưỡng Fadil mốc 60.000 km

 • Chi phí bảo dưỡng Fadil mốc 60.000 km

  25 VF Points
  Thành viên
  06/09/2023 lúc 17:04

  Xe em Fadil của em sắp tới mốc bảo dưỡng 60.000 km, em nghe nói đây là mốc bảo dưỡng lớn nên chi phí cũng kha khá. Anh chị nào đã bảo dưỡng mốc này rồi có thể chia sẻ chi phí cũng như các hạng mục cần làm không ạ?

  2
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong