Home Diễn đàn Đánh giá xe Chi phí vận hành vô cùng rẻ

 • Chi phí vận hành vô cùng rẻ

  5 VF Points
  Thành viên
  28/11/2023 lúc 14:48

  Nhìn hóa đơn, thấy _ mà vui
  Ba ngàn cây số , đã lùi lại sau
  Sáu trăm ngàn , chưa tới đâu
  Quyết mua xe điện , thật ngầu bao phê

  Thời gian từ: 28-11-2023

  Vận hành giá rất rẻ

  Khảo sát về chi phí vận hành

  Bạn phải đăng nhập để tham gia khảo sát.
  • Rẻ vừa
  • Rất rẻ
  0

  Bình luận

Diễn đàn ‘Đánh giá xe’ không còn cho phép tạo thảo luận và trả lời.

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong