Home Diễn đàn Fadil Chỉ số dầu trên Fadil

 • Chỉ số dầu trên Fadil

  0 VF Points
  Thành viên
  16/04/2024 lúc 08:11
  Tôi thỉnh thoảng bấm nút trên vô lăng thấy chỉ số dầu 22%. Vậy con số này nghĩa là gì? (Trong khi tôi chạy khoảng 7000km)?
  2
  3

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Ngoc Nguyen

  0 VF Points
  Thành viên
  16/04/2024 lúc 08:16

  Khi chỉ số này báo oil change thì đi thay dầu hoặc 7500km nếu đi trong phố

 • Đức Phạm Minh

  0 VF Points
  Thành viên
  16/04/2024 lúc 08:21

  Dưới 20% là nên thay dầu bác ạ

 • Hải Minh Trần Thị

  0 VF Points
  Thành viên
  16/04/2024 lúc 08:25

  22% thay dầu đc rồi bác.

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong