Home Diễn đàn Thi ảnh du Xuân Chiều Xuân Sài Gòn

Gán nhãn: 

 • Chiều Xuân Sài Gòn

  25 VF Points
  Khách Danh dự
  20/01/2023 lúc 18:33

  Chiều 29 Tết ra chợ hoa Thủ Thiêm thấy nắng đẹp quá, nên em bấm 1 tấm cho Lux A nhà em thi ảnh luôn.

  57
  6

  Bình luận

Diễn đàn ‘Thi ảnh du Xuân’ không còn cho phép tạo thảo luận và trả lời.

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong