Home Diễn đàn Hỏi – Đáp chính sách bán pin của Vin

 • chính sách bán pin của Vin

  10 VF Points
  Thành viên
  28/08/2023 lúc 08:16

  Khi nào Vinfast có chính sách bán lại pin sau khi người dùng xe đang thuê pin mà sau đó có nhu cầu muốn mua luôn lại quả pin đang thuê đó.

  10
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong