Home Diễn đàn VF 7 Chuyển đổi sang gói thuê Pin mới

 • Chuyển đổi sang gói thuê Pin mới

  0 VF Points
  Thành viên
  14/06/2024 lúc 11:44

  Trong nhóm mình đã có bác nào chuyển đổi sang gói thuê Pin VF7 dưới 1.500km chưa. Việc chuyển đổi có khó khăn gì không các bác?

  3
  5

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • TỐNG ĐỨC TUẤN TỐNG ĐỨC TUẤN

  0 VF Points
  Thành viên
  14/06/2024 lúc 16:43

  vẫn đang hóng đây 😀

 • Ân Đàm Quang

  0 VF Points
  Thành viên
  14/06/2024 lúc 16:58

  bác thuê pin có cọc 41tr không, nếu có cọc rồi thì chắc chuyển đổi cũng dễ

 • Nguyễn Cường

  0 VF Points
  Thành viên
  19/06/2024 lúc 14:30

  Đang đợi xe về nên chưa biết thế nào

 • Duy Anh Nguyễn

  0 VF Points
  Thành viên
  06/07/2024 lúc 10:05

  Em sắp nhận xe và đã đăng ký gói 1500km với phí 1,7tr/tháng.

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong