Home Diễn đàn Tâm sự CÓ CỤ NÀO LÀ THÀNH VIÊN VLO Ở TRONG CỘNG ĐỒNG VINFAST KHÔNG Ạ?

 • CÓ CỤ NÀO LÀ THÀNH VIÊN VLO Ở TRONG CỘNG ĐỒNG VINFAST KHÔNG Ạ?

  25 VF Points
  Thành viên
  15/10/2022 lúc 17:12

  Cụ nào là thành viên VLO trong cộng đồng Vinfast toàn cầu dơ tay với em để anh em nhận họ hàng nào.

  1
  1

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Doanh Phạm

  0 VF Points
  Thành viên
  15/10/2022 lúc 18:08

  VLO là nhóm gì thế cụ?

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong