Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Có nên lắp LFP ?

 • Có nên lắp LFP ?

  5 VF Points
  Khách Danh dự
  02/03/2024 lúc 08:47
  Xe vf8,vf9 có hiện tượng xe thức sạc cho acqui liên tục ở tần xuất cao.
  Câu hỏi đặt ra là : Đó có phải là do acqui hay do phần mềm?
  Nếu do ácqui thì thay ác qui khác có hết lỗi không?
  , thay LFP cho acqui chì thì có hết lỗi không?
  Nếu do phần mềm thì khắc phục thế nào hay cứ để vậy mà dùng.
  14

  Bình luận

Trang 2 của 2
Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Hoà Lê

  75 VF Points
  Thành viên
  07/04/2024 lúc 08:05

  xe VF8 Eco của tôi từ khi lấy xe vào tháng 9/2023 đến giờ vẫn bình thường. Như vậy, tôi cho rằng đó là do phần mềm thôi.

Trang 2 của 2
Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong