Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Đăng ký thành viên bắt buộc có số VIN

 • Đăng ký thành viên bắt buộc có số VIN

  25 VF Points
  Thành viên
  05/09/2023 lúc 19:25

  Hôm nay vào thử đăng ký thành viên thì bắt nhập số Vin, nếu mà TH này trước đây bắt nhập luôn có phải tiện cho ae ko? Sale bán không biết cái diễn đàn này luôn á!

  2
  2

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Tuyến Trần Thị

  50 VF Points
  Thành viên
  05/09/2023 lúc 19:32

  Bất cập nhiều lắm bạn

 • THẢO TRÂM VŨ

  25 VF Points
  Thành viên
  05/09/2023 lúc 19:34

  chắc đổi team code web

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong