Home Diễn đàn Hỏi – Đáp ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG FIM CÁCH NHIỆT 3M BẢN TIÊU CHUẨN

 • ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG FIM CÁCH NHIỆT 3M BẢN TIÊU CHUẨN

  25 VF Points
  Thành viên
  12/09/2023 lúc 15:55

  ACE ai đã dán phim cách nhiệt 3M bản tiêu chuẩn cho LUX SA cho xin ít đánh giá so với film 3M bên ngoài như giá cả, độ sáng, cách nhiệt… có khác nhau không?

  1
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong