Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Đèn chiếu sáng vfe34

 • Đèn chiếu sáng vfe34

  25 VF Points
  Thành viên
  18/08/2023 lúc 21:22

  Đèn chiếu sáng e34 hơi tối. Có nên kiến nghị hãng cho gói option nâng cấp đèn không anh em? Vì có liên quan đến bảo hành pin nên không dám làm gì cả.

  Thời gian từ: 18-08-2023

  Đèn chiếu sáng e34 hơi tối. Có nên kiến nghị hãng cho gói option nâng cấp đèn không anh em? Vì có liên quan đến bảo hành pin nên không dám làm gì cả.

  Nâng cấp hoặc không nâng cấp

  Bạn phải đăng nhập để tham gia khảo sát.
  • Không
  • Ý kiến khác
  1
  2

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Khả Vũ

  75 VF Points
  Thành viên
  20/08/2023 lúc 10:54

  Đèn xe hơi tối

 • Phạm Thanh

  25 VF Points
  Thành viên
  22/08/2023 lúc 08:37

  Đèn thì e thấy cũng ổn xó điều có thêm đôi bi gầm nữa để đi trời mưa vì đèn e34 đi trời mưa thì tệ vô cùng

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong