Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Điều hoà fadil

 • Điều hoà fadil

  0 VF Points
  Thành viên
  25/08/2023 lúc 11:50

  Hello các bác, mỗi khi e đi trời mưa, đi qua vũng nước cảm thấy bị nước bắn lên phần nào đó, rồi điều hoà ko mát nữa, để qua đêm có vẻ khô thì lại dùng được.

  Có bác nào gặp tình trạng này chưa ạ?

  6
  2

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Vương Đức Đào

  75 VF Points
  Thành viên
  25/08/2023 lúc 13:59

  Xe e chưa bị thế này bao giờ (mặc dù đi mưa nhiều phết)! Bác thử mang ra hãng kiểm tra xem có vấn đề j ko? Nếu là bộ phận được bảo hành (Bộ phần ít hao mòn thì phải) thì sẽ được thay thế miễn phí đấy ah 😊

 • Khoa Nguyen

  25 VF Points
  Thành viên
  26/08/2023 lúc 16:59

  thế thì phải xem lại điều hòa chứ không phải như vậy là mất điều hòa đâu cụ

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong