Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Điều hòa Vf8, 2 vùng kiểu khó hiểu

 • Điều hòa Vf8, 2 vùng kiểu khó hiểu

  125 VF Points
  Thành viên
  12/01/2024 lúc 22:20
  Mình hay đi một mình nên chỉ hay để ý cửa gió phía ghế lái. Nay để ý thấy cài đặt điều hòa ở 2 vùng khác nhiệt độ nhau một vùng lạnh, một vùng nóng thì nó lại có nhiệt độ 2 cửa gió trên cùng hàng khác nhau, một bên lạnh, bên nóng. tương tự cửa gió phía ghế sau cũng vậy. Nghĩa là cửa phía hàng ghế trên thông với cửa phía hàng ghế dưới theo cặp.
  xe các bác có như vậy không?  chia vùng điều hòa xe theo chiều dọc thì thấy lạ quá.
  Xe mình Bản 9.1
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong