Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Điều hoà VF9 không lưu cài đặt

 • Điều hoà VF9 không lưu cài đặt

  0 VF Points
  Thành viên
  25/12/2023 lúc 23:16
  Xin hỏi các bác cách lưu cài đặt điều hoà VF9 với nhé. Lần nào lên xe cũng lại phải bật lại nút điều hoà từ đầu rất bất tiện.
  3
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong