Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Điều hoà xe vfe34

 • Điều hoà xe vfe34

  25 VF Points
  Thành viên
  09/02/2024 lúc 00:08

  Cả nhà cho mình hỏi tý. Điều hoà xe Vfe34 nay đã có chiều nóng chưa cả nhà.

  11
  10

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Dũng Phạm Quốc

  5 VF Points
  Thành viên
  09/02/2024 lúc 08:56

  Vẫn vậy, chỉ lấy hơi nóng từ nước giải nhiệt pin nên chỉ hơi ấm thôi, chạy lâu lâu 1 chút thì thấy vẫn ổn

 • Linh Nguyen

  0 VF Points
  Thành viên
  11/02/2024 lúc 20:04

  Chưa có, ở trong xe lạnh hơn ngoài trời. Thêm nữa phần mềm cập nhật liên tục mà vẫn thương xuyên lỗi

  • Vũ văn Sơn

   25 VF Points
   Thành viên
   13/02/2024 lúc 14:29

   xe bác sao chứ, xe em để tự động khoảng 10p sau là ấm

   • Long Lương Hải

    0 VF Points
    Thành viên
    14/02/2024 lúc 02:57

    Do không biết bật chứ sao gì

 • Văn sơn Dụng

  10 VF Points
  Thành viên
  12/02/2024 lúc 09:17

  nếu trời ko mưa ít ẩm, thì bật 30° lấy gió ngoài thì ấm, mà phải chạy 15p mới thấy ấm, còn mưa thì chịu, phải bật AC nên sẽ rất lạnh, ko bật AC thì mù kính không thấy đường

 • Văn sơn Dụng

  10 VF Points
  Thành viên
  12/02/2024 lúc 09:18

  cái này mà vin có chế độ hút ẩm thôi thì ngon khi đó chỉ cần bật hút ẩm lên tắt điều hoà là ấm

 • Tân Nguyễn Ngọc

  0 VF Points
  Thành viên
  13/02/2024 lúc 06:15

  ấm ấm thôi bác 😂

 • Văn Văn Phạm

  100 VF Points
  Thành viên
  13/02/2024 lúc 17:23

  E đi cứ để 30 độ thấy cũng ko còn lạnh lắm

 • Long Lương Hải

  0 VF Points
  Thành viên
  14/02/2024 lúc 02:58

  Để 29 độ mà vợ mình còn bắt tắt đi

 • Hải Phùng

  50 VF Points
  Thành viên
  14/02/2024 lúc 08:32

  chán nhất cái điều hoà

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong