Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Điều khiển xe trên Ứng dụng Vinfast

 • Điều khiển xe trên Ứng dụng Vinfast

  0 VF Points
  Thành viên
  24/12/2023 lúc 11:34
  Sao hôm nay lại mất tính năng Điều khiển xe nữa rồi. Một là không cho sử dụng. Hoặc là để ổn định rồi cung cấp cho Khách hàng, hay là bắt Khách hàng test phần mềm giúp. Cứ chớp tắt kiểu này, chán thặc !
  12
  18

  Bình luận

Diễn đàn ‘Công nghệ ô tô’ không còn cho phép tạo thảo luận và trả lời.

Trang 2 của 2
Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
Trang 2 của 2
Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong