Home Diễn đàn World Cup 2022 Đội tuyển pháp đón tin vui

 • Đội tuyển pháp đón tin vui

  0 VF Points
  Thành viên
  20/11/2022 lúc 23:40

  Đội tuyển pháp đón tin vui từ Varane. Và đã không gọi người thay thế benzema bị chấn thương.

  28
  0

  Bình luận

Diễn đàn ‘World Cup 2022’ không còn cho phép tạo thảo luận và trả lời.

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong