Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe Đồng bộ danh bạ xe vf5

 • Đồng bộ danh bạ xe vf5

  10 VF Points
  Thành viên
  03/09/2023 lúc 08:27

  Có bạn nào đồng bộ danh bạ lên màn xe vf5 dc không, vô đồng bộ danh bạ quay hoài ko đồng bộ dc

  8
  3

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Hồ Nam

  75 VF Points
  Thành viên
  03/09/2023 lúc 10:06

  Cập nhật phần mềm sẽ ok nhé

  • Tú Lê Minh

   10 VF Points
   Thành viên
   04/09/2023 lúc 13:50

   Xe đang phiên bản mới nhất rồi

   • Hồ Nam

    75 VF Points
    Thành viên
    05/09/2023 lúc 18:47

    Dừng hẳn xe và đồng bộ

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong