Home Diễn đàn World Cup 2022 Dự đoán hiệp 2 trân khai mạc độ nào kiểm soát bóng tốt hơn

 • Dự đoán hiệp 2 trân khai mạc độ nào kiểm soát bóng tốt hơn

  0 VF Points
  Thành viên
  21/11/2022 lúc 00:55

  Dự đoán hiệp 2 trong trận khai mạc đội nào có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn.
  em dự đoán là đội Ecuado nha

  30
  0

  Bình luận

Diễn đàn ‘World Cup 2022’ không còn cho phép tạo thảo luận và trả lời.

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong