Home Diễn đàn VF e34 Dùng sạc 3,5kwh của Vinfast sạc cho xe Vfe34!

 • Dùng sạc 3,5kwh của Vinfast sạc cho xe Vfe34!

  0 VF Points
  Thành viên
  16/06/2024 lúc 09:46
  Tôi dùng sạc 3,5kwh của Vinfast sạc cho xe Vfe34, mỗi giờ sạc được 6% pin. Theo thông số của cục sạc và pin của xe thì 1 giờ phải sạc được 8,3% pin. Vậy dung lượng sạc được 6% pin/1 giờ có phải là bình thường không hay có vấn đề! Mong ae chia sẽ.
  2

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Tuyến Trần Thị

  0 VF Points
  Thành viên
  16/06/2024 lúc 10:49

  vấn đề chắc rồi nhưng do nhiều yếu tố khác nhau

 • Tiến Đỗ Minh

  25 VF Points
  Thành viên
  17/06/2024 lúc 10:56

  Tôi sử dụng 2,2kwh của Vinfast sạc cho xe Vfe34 (nhận xe 12/2022), mỗi giờ sạc được 5% pin.

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong