Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Dùng sạc không phải chính hãng của VIN có sao?

 • Dùng sạc không phải chính hãng của VIN có sao?

  25 VF Points
  Thành viên
  28/08/2023 lúc 12:17

  Nếu mình dùng sạc không phải chính hãng của VIN thì có sao không? xe có được bảo hành theo nhà sản xuất không các anh chị?

  11
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong