Home Diễn đàn Tâm sự Gia Nguyễn Minh 3 Đồng Nai

Gán nhãn: 

 • Gia Nguyễn Minh 3 Đồng Nai

  200 VF Points
  Thành viên
  04/03/2024 lúc 23:59
  gần tuyến cao tốc nhất cua vào.. mới chỉ kích hoạt đc 2 súng 60 kwh..  nhiều trụ sạc chưa được kích hoạt vì lý do chưa xin được giấy phép pccc thật đáng tiếc mạc dù đã có rất nhiều xe điện đang hoặt động tại địa bàn ..
  hi vọng lần sau đến sẽ có nhiều súng hơn . thân thương
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong