Home Diễn đàn Lux & Fadil Gương hậu Lux SA được bảo hành bằng gương thô, chưa sơn.

Gán nhãn: 

 • Gương hậu Lux SA được bảo hành bằng gương thô, chưa sơn.

  25 VF Points
  Thành viên
  14/04/2024 lúc 14:52

  Gương hậu Lux SA không đóng mở đc, được hãng bảo hành, thay mới. Nhưng gương mới lại là loại không có màu, thô chưa sơn. Bác nào bị như vậy không ạ?

  Xe em màu trắng.

  2
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong