Home Diễn đàn My VinFast Moment Hội VinFast EV Owners (VEO)

 • Hội VinFast EV Owners (VEO)

  50 VF Points
  Thành viên
  08/04/2023 lúc 14:29

  Hội VEO là hội nhóm xe điện VF lớn nhất cả nước với nhiều hoạt động ý nghĩa cho các thàmh viên giúp kết nối và giao lưu các chủ xe. Với tinh thần anh em, hội quyết tâm giật giải lần này

  59
  17

  Bình luận

Diễn đàn ‘My VinFast Moment’ không còn cho phép tạo thảo luận và trả lời.

Trang 2 của 2
Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
Trang 2 của 2
Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong