Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Khảo sát nhận quà tặng VFS

 • Khảo sát nhận quà tặng VFS

  25 VF Points
  Thành viên
  05/09/2023 lúc 17:47

  Sau khi bổ sung đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, và chờ đợi hơn 10 ngày, cuối cùng mình đã nhận được văn bản xác nhận của Vingroup về việc tặng 30 cổ phiếu VFS. Mình làm hoàn toàn online và chỉ thế thôi.

  “Nói được, làm được”, mình thích phong cách này của Vingroup và mong rằng tất cả khách hàng của Vinfast đều nhận được món quà ý nghĩa này.

  • Thảo luận này đã được sửa đổi 3 tuần, 1 ngày trước bởi  sonle_truong.
  • Thảo luận này đã được sửa đổi 3 tuần, 1 ngày trước bởi  Khánh Nguyễn Quang.
  • Thảo luận này đã được sửa đổi 3 tuần, 1 ngày trước bởi  sonle_truong.
  • Thảo luận này đã được sửa đổi 3 tuần, 1 ngày trước bởi  sonle_truong.

  Thời gian từ: 05-09-2023

  Bạn đã nhận được quà tặng VFS chưa?

  Sau khi hoàn thành các thủ tục theo yêu cầu, mình đã nhận được xác nhận của Vingroup về việc tặng 30 cổ phiếu VFS, còn bạn thì sao?

  Bạn phải đăng nhập để tham gia khảo sát.
  • Đã nhận
  • Chưa nhận
  2
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong