Home Diễn đàn Tâm sự Khoảng khắc tự hào

 • Khoảng khắc tự hào

  10 VF Points
  Thành viên
  01/04/2024 lúc 08:28
  ghé Quảng trường Thời Đại New york thấy quảng cáo Vinfast VF8 chạy suốt tự nhiên thấy tự hào mình cũng đi VF8
  2
  1

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Quốc Thái

  17 VF Points
  Thành viên
  01/04/2024 lúc 16:31

  VF mang tự hào cho VN ah

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong