Home Diễn đàn World Cup 2022 Lời chia tay World Cup đầy ấn tượng của Cameroon

  • Lời chia tay World Cup đầy ấn tượng của Cameroon

    Đội tuyển châu Phi đầu tiên đánh bại được Brazil trong lịch sử các kỳ World Cup.

    15
    3

    Bình luận

Diễn đàn ‘World Cup 2022’ không còn cho phép tạo thảo luận và trả lời.

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong