Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe LUX A BỊ KẸT LÊN XUỐNG KÍNH

  • LUX A BỊ KẸT LÊN XUỐNG KÍNH

    Các bác cho em hỏi? Xe Lux A của em mỗi khi đi trời mưa, hoặc đi rửa xe là lại bị kẹt lên xuống kính (Tức là khi bấm mở cửa thì các cửa tự xuống hết kính) còn để bình thường thì lại không bị sao cả? Vậy là bị lỗi gì ạ.

    3
    0

    Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong