Home Diễn đàn Tâm sự Lux A đi trời mưa tiếng mưa vọng xuống rất to

 • Lux A đi trời mưa tiếng mưa vọng xuống rất to

  0 VF Points
  Thành viên
  05/12/2022 lúc 10:10

  Lux A đi trời mưa tiếng mưa vọng xuống rất to, k biết tiếng mưa đó dội xuống từ kính lái hay trần nữa. Xe các bác có thấy giống e k? Hướng xử lý nó ra sao.

  làm sao mà đi mưa êm đc? Mong các bác chỉ giáo

  11
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong