Home Diễn đàn VF e34 Mọi số lưu ý về cần số Vinfast vfe34

 • Mọi số lưu ý về cần số Vinfast vfe34

  0 VF Points
  Thành viên
  18/10/2022 lúc 16:38

  Khi vận hành, cần lưu ý:

  1. Đôi khi phản hồi chậm

  2. Phải quan sát D,N,P,R sáng đèn chưa.

  Vì là điện tử nên đôi khi phát sinh lỗi.

  2
  7

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Ngọc Nguyễn Minh

  0 VF Points
  Thành viên
  18/10/2022 lúc 16:55

  VF8 và VF9 có lỗi không bác

 • Anh Minh Trần

  0 VF Points
  Thành viên
  18/10/2022 lúc 16:54

  Cảm ơn bác em sẽ chú ý

 • Minh Nguyễn Đức

  0 VF Points
  Thành viên
  18/10/2022 lúc 16:53

  ok bác

 • Trang Nguyễn Thu

  0 VF Points
  Thành viên
  18/10/2022 lúc 16:51

  Cảm ơn bác đã lưu ý nhá

 • Thảo Nguyễn Phương

  0 VF Points
  Thành viên
  18/10/2022 lúc 16:50

  Bác thử phản hồi với VF chưa

 • Đăng Đỗ Hồng

  0 VF Points
  Thành viên
  18/10/2022 lúc 16:49

  Chậm nhiều không bác

 • Gia An Hoàng

  0 VF Points
  Thành viên
  18/10/2022 lúc 16:48

  Phản hồi chậm là sao ạ bác

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong