Home Diễn đàn Phong cách sống Món bánh huyền thoại đi cùng Vinfast vfe34

 • Món bánh huyền thoại đi cùng Vinfast vfe34

  30 VF Points
  Thành viên
  16/10/2022 lúc 08:05

  Sáng điều khiển Vinfast vfe34 cafe ăn sáng, đem theo món bánh huyền thoại. Chợt nghĩ có khi nào Vinfast vfe34 thành xe huyền thoại, 1 loại xe Limited xuất xưởng hạn chế, kĩ niệm 1 điều phi thường, 1 cống hiến, 1 chất xúc tác cho nền coonv nghiệp của Việt Nam. Haha

  4
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong