Home Diễn đàn Phong cách sống Ngồi sạc là xả rác

 • Ngồi sạc là xả rác

  0 VF Points
  Thành viên
  07/03/2024 lúc 08:17
  không rõ là ai nhưng mà anh em ngồi sạc cũng nên có ý thức giữ vệ sinh chung cho khu vực trạm sạc nha. Sống xanh kết hợp sống sạch nha!!!!
   
  Ảnh chụp tại Adora Quận 7 lúc 7h30 sáng. 
  3
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong