Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe Nút tròn điều khiển ghế điện trên VF9 có tác dụng gì?

 • Nút tròn điều khiển ghế điện trên VF9 có tác dụng gì?

  0 VF Points
  Thành viên
  16/01/2024 lúc 09:35

  Các bác cho e hỏi với ạ!mong các bác hoan hỉ?

  3

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Nghia Vo

  10 VF Points
  Thành viên
  16/01/2024 lúc 10:05

  hình như dùng để chỉnh đệm lưng

 • Tâm Hoàng

  15 VF Points
  Thành viên
  16/01/2024 lúc 11:13

  như vf8 là bơm hơi lưng ghế đó mà

 • Văn Phạm

  150 VF Points
  Thành viên
  16/01/2024 lúc 11:24

  Bơm và điều chỉnh vị trí đệm lưng ghế

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong