Home Diễn đàn Hỏi – Đáp OneProfile- lỗi đồng bộ tài khoản khách hàng trên ứng dụng /MHU

 • OneProfile- lỗi đồng bộ tài khoản khách hàng trên ứng dụng /MHU

  50 VF Points
  Thành viên
  18/10/2023 lúc 08:26
  Xe mình không kết nối được giữa app trên điện thoại, sau khi đặt lịch với SR thì SR cũng khômg biết cách xử lý mà dùng email của mình để gửi cho Itservice về lỗi : OneProfile- lỗi đồng bộ tài khoản khách hàng trên ứng dụng /MHU
  Xin hỏi có cụ nào đã xử lý được lỗi tương tự chưa ạ.
  4G của Esim trên xe mình vẫn vào được bình thường
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong