Home Diễn đàn VF 8 Phần mềm điều khiển từ xa qua điện thoại vf8

Gán nhãn: ,

 • Phần mềm điều khiển từ xa qua điện thoại vf8

  0 VF Points
  Thành viên
  19/12/2023 lúc 09:29
  sáng nay thấy kết nối áp với xe điều khiển tự xa. mà tự nhiên ấn vào mất luôn. có ai làm được chưa mọi người.
  1
  1

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Tiến Nguyễn

  5 VF Points
  Thành viên
  19/12/2023 lúc 09:32

  tính năng chính thức được bật cho VF8 rồi đó, bác thử lại xem sao

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong