Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Phần mềm xe

Gán nhãn: 

  • Phần mềm xe

    50 VF Points
    Thành viên
    16/04/2024 lúc 14:17
    Hỏi Đáp: Sau 3 năm sử dụng xe điện, cá nhân mình cho rằng:  xe điện/ pin xe điện bị ảnh hưởng nhiệt độ ngoài trời khá nhiều. Nên Vinfast cần viết 2 phiên bản phần mềm theo vùng/ mùa nóng và vùng/ mùa lạnh. Tối ưu pin theo 2 mùa khác nhau. Tuỳ vị trí địa lý/ mùa mà khách hàng lựa chọn. 

    Hoặc thành 2 tài khoản đăng nhập theo mùa Nóng và mùa Lạnh. 

    Thay vì như hiện tại VF ra nhiều phiên bản cập nhật phần mềm  mỗi khi đổi mùa.

    Mục đích tối ưu quản lý pin, điều hoà theo 2 mùa khác nhau. Khách thích thì tự chuyển đổi giữa 2 tài khoản có cách quản lý pin và ưu tiên điều hoà khác nhau.

    Việc này quản lý bánh răng séc bô trộn gió, hay các điều kiện khác trong biên độ ngắn hơn. Từ đó ưu tiên được quãng đường di chuyển và chuẩn đoán km còn lại có thể di chuyển được chính xác hơn. 

    Hoặc thêm 1 tài khoản nữa là tài khoản ưu tiên di chuyển. Tức là điều hoà và các điều kiện sài điện khác mang tính hạn chế để ưu tiên quãng được vận chuyển dài nhất! Để như mình đóng góp nhiều cây xanh hơn

    3

    Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
  • HÙNG NGUYỄN ANH

    10 VF Points
    Thành viên
    16/04/2024 lúc 14:36

    Cần gì phải viêt thành 2 phần mềm rồi lại phải reset, update mỗi khi chuyển mùa và lại phải tăng dung lượng ổ cứng với RAM riếc….

    Khi lập trình điều khiển xe. Chỉ cần viết thêm vài dòng code:

    Nếu nhiệt độ môi trường =< 20 độ thì xe sẽ làm mát khoang xe và pin theo kiểu A

    Nếu nhiệt độ môi trường > 20 độ thì xe sẽ làm mát khoang xe và pin theo kiểu B

    Thế là xong. 🙂

    • Hương Đặng Thanh

      50 VF Points
      Thành viên
      16/04/2024 lúc 20:24

      Thế là bác chưa hiểu hết sự lợi hại giữa các phiên bản rồi. Đến Microsoft còn đưa ra windows 7, win 10 , 32bit và 64bit ; và có chế độ safe mode! Để tối ưu máy tính cho các mục đích sử dụng khác nhau

      • HÙNG NGUYỄN ANH

        10 VF Points
        Thành viên
        16/04/2024 lúc 20:30

        hệ điều hành và phần mềm là hai cấp độ khác nhau bác nhé. Hiểu nôm na HĐH là quyển sách giáo khoa toán, còn chương trình phần mềm là bài tập kèm theo SGK đấy. Người ta dùng các công thức, định lý trong SGK để giải các bài tập đó.

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong