Home Diễn đàn Đánh giá xe Pin xe

 • 0 VF Points
  Thành viên
  27/08/2023 lúc 23:25

  Mình có thể mua thêm cục xạc cho xe không mọi người

  10
  1

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • QUANG LÂM NGUYỄN

  25 VF Points
  Thành viên
  28/08/2023 lúc 08:39

  Sạc 7.4kwh từng bán trên trang chính thức của Vin, nhưng khs số lượng hạn chế và ít sản xuất. Giờ chỉ có các hãng ngoài, họ có chứng nhận tiêu chuẩn của nước ngoài chứ chưa có TCVN, đông người sử dụng và hiện tại chưa thấy ai phản ảnh sự cố gì

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong