Home Diễn đàn Tâm sự Quá choáng khi nhìn vào lịch và các hạng mục bảo dưởng của VF9

 • Quá choáng khi nhìn vào lịch và các hạng mục bảo dưởng của VF9

  6.100 VF Points
  VIP
  21/10/2022 lúc 13:35

   

  – Nhìn cái bảng này tính ra bao dưởng 1 lần có bao nhiêu tiền đâu anh em ? quá mê

  Hạng mục bảo dưỡng Thời điểm bảo dưỡng (Tính theo tháng, thời gian vận hành trong thực tế. Trong đó 1 tháng = 1.000 km)
  12 T 24 T 36 T 48 T 60 T 72 T 84 T 96 T 108 T 120 T 132 T 144 T 156 T 168 T 180 T 192 T 204 T
  Lọc gió điều hòa TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT
  Dầu phanh KT TT KT TT KT TT KT TT KT TT KT TT KT TT KT TT KT
  Bảo dưỡng hệ thống điều hòa TT TT TT
  Pin của chìa khóa điều khiển TT TT TT TT TT TT TT TT
  Pin bộ T-Box TT TT
  Nước làm mát động cơ điện và Pin KT KT KT KT KT KT KT KT KT TT KT KT KT KT KT KT KT
  Lốp xe KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT
  Mà phanh và đĩa phanh KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT
  Đường ống và đầu nối hệ thống phanh KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT
  Bộ dẫn động, gồm: Động cơ và hộp số KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT
  Hệ thống treo KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT
  Trục truyền động KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT
  Khớp cầu KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT
  Thước lái và khớp nối cầu KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT
  Đường ống làm mát KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT
  Pin KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT
  Dây cáp KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT
  Cổng sạc KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT
  Ắc-quy KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT
  Nước rửa kính và cần gạt nước KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong