Home Diễn đàn Đánh giá xe So sánh kích thước Vinfast VF5 với các xe hạng A thông dụng

Gán nhãn: 

 • So sánh kích thước Vinfast VF5 với các xe hạng A thông dụng

  10 VF Points
  Thành viên
  03/12/2022 lúc 23:35

  Có thể thấy VF5 có kích thước lớn hơn so với các xe hạng A thông dụng cùng tầm giá, đặc biệt là khoảng sáng gầm cao hơn.

   

  – VF5: 3.965 x 1.720 x 1.580, khoảng sáng gầm 180mm.

  – i10: 3,805 x 1,680 x 1,520, khoảng sáng gầm 157mm.

  – Morning: 3.595 x 1.595 x 1.490, khoảng sáng gầm 152mm.

  Mọi người comment thêm kích thước của các xe thông dụng ở dưới nhé.

  33
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong