Home Diễn đàn Tâm sự # sự kiện nhận 30 cp cho khách hàng tiên phong

 • # sự kiện nhận 30 cp cho khách hàng tiên phong

  0 VF Points
  Thành viên
  06/09/2023 lúc 10:21

  ​​​​cả nhà đã nhận mail 30 cp chưa ạ hi 😋🥰

  2
  2

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Đô Phạm Thành

  50 VF Points
  Thành viên
  06/09/2023 lúc 10:53

  Xe thì mua tiên phong. Nhưng thành viên thì không ai hướng dẫn đăng ký. Cứ nghĩ mua xe thì là thành viên rồi

 • Huy Bui

  25 VF Points
  Thành viên
  06/09/2023 lúc 10:58

  Nên đổi thông báo thành nhận 30 cp cho khách hàng thành viên thì đúng hơn

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong